VELUX Nature Collection -rullaverhot. Saatavana neljä ainutlaatuista väriä. Osta verkossa nyt!

Miten voimme auttaa?

Kiitos VELUXia ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta! Sivun vasemmassa laidassa ja alalaidassa olevista linkeistä löydät yhteystietomme sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Sopimusehdot

Seuraavassa kuvataan sopimusehdot, joiden mukaisesti VELUX Suomi Oy, Y-tunnus 0398340-1, Lämmittäjänkatu 6, 00880 HELSINKI, puhelin 0207 290 800 (jäljempänä VELUX) käsittelee ja hyväksyy tässä verkkokaupassa tekemäsi tilaukset.Ehdot ovat sitovia. Tutustu niihin huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota hintoja, toimitusehtoja ja virhevastuuta sekä peruutusoikeutta ja sen käyttöä koskeviin ehtoihin.

Näiden sopimusehtojen lisäksi noudatetaan tuotteiden kuluttajamyyntiä koskevaa soveltuvaa lainsäädäntöä.

Jos sinulla on kysyttävää tai jokin asia on epäselvä, ota yhteyttä VELUXiin.

Jos haluat tehdä tilauksen, vieritä tekstiä alaspäin sopimusehtojen lukemiseksi ja napsauta tekstin lopussa olevaa vahvistuspainiketta merkiksi sopimusehtojen hyväksymisestä.

Myynti- ja toimitussopimus syntyy sinun ja VELUXin välille.

Tilauksen tekeminen ja sopimuksen syntyminen edellyttää, että olet täyttänyt 18 vuotta.

Käsittelemme tilauksesi asuinpaikastasi riippumatta. Tuotteet toimitetaan ilmoittamaasi osoitteeseen Suomessa.

Käsittelemme tilauksesi vain sillä ehdolla, että hyväksyt tilausta tehdessäsi seuraavat seikat:

  • sopimusehdot
  • hinnat ja kustannukset sellaisina kuin ne ilmoitetaan verkkokaupassa ja eritellään tilauksessasi
  • sen, että rekisteröimme tilauksesi käsittelemiseksi henkilötietojasi, kuten nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen
  • sen, että siirrämme tilauksesi käsittelemiseksi luottokorttitietojasi
  • sen, että sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

 

Mistä tiedän, että tilaukseni on vastaanotettu?

Lähetämme sinulle sähköpostitse tilausvahvistuksen otettuamme vastaan tilauksesi. Laillisesti sitova sopimus syntyy, kun vastaanotat tilausvahvistuksen. Käsittelemme tilauksesi niin nopeasti kuin mahdollista. Tavallisesti saat tilaamasi tuotteet seitsemän (7) työpäivän kuluessa.

Tilausvahvistuksemme ehtona on luotto- tai maksukorttisi hyväksyminen (lisätietoja on kohdissa Mitä tuotteet maksavat? ja Miten voin maksaa?). Jos et saa tilausvahvistusta kohtuullisen ajan kuluessa, ota yhteyttä suoraan meihin. Pyrimme aina käsittelemään tilauksesi rivakasti ja ilman tarpeettomia viivytyksiä, mutta emme voi ottaa vastuuta tietoliikenteessä esiintyvistä vioista tai ongelmista.

Mitä tuotteet maksavat?

Tuotteiden ostohinta on tässä verkkokaupassa tilauksen tekohetkellä ilmoitettava hinta. Tilaamasi tuotteen hinta, mahdolliset lisämaksut ja tilauksesi kokonaishinta näkyvät aina tilauksessa ja tilausvahvistuksessa.

Miten voin maksaa?

Hyväksymämme maksutavat ovat VISA, VISA Debit, MASTERCARD ja MAESTRO. Tilauksen yhteydessä sinun on ilmoitettava korttisi numero, voimassaoloaika, mahdollinen kaksoiskappaleen numero ja kolminumeroinen tarkistusnumero. Tiedot siirretään tiukasti salatussa yhteydessä suoraan pankkiin maksu- tai luottokorttisi kelpoisuuden varmentamiseksi. Kun korttisi on hyväksytty, saat meiltä sähköpostitse tilausvahvistuksen. Maksu- tai luottokorttiasi veloitetaan tilauksen lähetyspäivänä.

Kuluttajansuoja

Kuluttajana sinulla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia, joita sovelletaan tuotteiden kuluttajamyyntiin siinä tapauksessa, että toimittamamme tuotteet osoittautuvat viallisiksi tai eivät vastaa antamaamme kuvausta. Tuotetta pidetään viallisena, jos sen määrä, laatu tai ominaisuudet poikkeavat ostosopimuksessa ilmoitetusta tai jos se ei sovellu siihen tarkoitukseen, johon se on hankittu.

Olemme pyrkineet kaikin käytettävissä olevin teknisin keinoin toistamaan tuotteiden värit mahdollisimman todenmukaisina. Verkkokaupassa esitettävät värit ja tuotteiden todelliset värit voivat kuitenkin joissain tapauksissa poiketa toisistaan.

Nämä sopimusehdot eivät miltään osin rajoita lakisääteistä kuluttajansuojaasi.

Jos toimittamamme tuote on viallinen, sinun on ilmoitettava siitä meille viipymättä. Sinulla on vaatia meitä korjaamaan tuote maksutta tai saada viallisen tuotteen tilalle maksutta korvaava tuote, jos siitä ei aiheudu meille suhteettoman suuria kustannuksia. Jos viallista tuotetta ei voida korjata, sinulla on oikeus saada sen tilalle maksutta korvaava tuote. Meillä on aina oikeus vaihtaa viallinen tuote, jos siitä ei aiheudu suhteettoman suuria kustannuksia sinulle.

Jos emme pysty noudattamaan sopimusehtoja, vastaamme kaikista vahingoista, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu sopimusrikkomuksemme tai huolimattomuutemme ennakoitavissa olevana seurauksena. Vahinkoa pidetään ennakoitavissa olevana, jos se on ilmeinen seuraus rikkomuksestamme tai jos sinä ja me pidimme sitä kohtuullisen todennäköisenä sopimuksen tekohetkellä.

Emme sulje pois vastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, joiden syynä on huolimattomuutemme, petollinen toiminta tai asioiden petollinen esittäminen.

Takuu

Kuluttajansuojan suomien oikeuksien lisäksi VELUX myöntää tästä verkkokaupasta ostamillesi tuotteille kolmen (3) vuoden takuun. Takuuehdot ilmenevät erillisestä VELUX-takuusta, ja ne ovat saatavana sivustossamme. Takuuehdot eivät vaikuta lakisääteiseen kuluttajansuojaan millään tavoin.

Lataa kaikki VELUX -takuuehdot

Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus purkaa tilaussopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoittamatta syytä.

Peruutusoikeus päättyy neljäntoista (14) päivän päästä siitä päivästä, jolloin sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tuotteet haltuunsa, tai jos tilaussopimukseen on sisältynyt useita samalla kertaa tilattuja tuotteita, jotka me toimitamme eri toimituksissa, neljäntoista (14) päivän päästä siitä päivästä, jolloin sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut viimeisen tuotteen haltuun.

Peruutusoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille yksiselitteisesti (esimerkiksi kirjeessä, faksilla tai sähköpostilla) päätöksestäsi purkaa sopimus (yhteystiedot alla). Voit myös täyttää sähköisen peruutuslomakkeen tai muulla tavoin ilmoittaa asiasta yksiselitteisesti verkkosivustossamme osoitteessa www.veluxblindsdirect.co.uk/customer-services/returns. Jos ilmoitat asiasta sähköisesti, vahvistamme sinulle viipymättä esimerkiksi sähköpostitse tai muulla todennettavalla tavalla, että olemme vastaanottaneet peruutusilmoituksesi.

Jotta voimme yksilöidä tilauksesi, ilmoita peruutusilmoituksen yhteydessä nimesi ja yhteystietosi (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), tilauksen numero ja tuotteet, jotka haluat palauttaa peruutusoikeuden nojalla.

Peruutusoikeuden määräajan täyttymiseen riittää, että lähetät meille ilmoituksesi peruutusoikeuden käyttämisestä ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen/purkamisen vaikutukset

Jos purat ostosopimuksen, palautamme sinulle kaikki meille suorittamasi, tilausta koskevat maksut toimituskustannuksia myöten (lukuun ottamatta mahdollisia lisäkustannuksia, joita on aiheutunut siitä, että olet valinnut jonkin muun toimitustavan kuin tarjoamamme edullisimman vakiotoimituksen). Palautamme maksut ilman tarpeetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään

  1. neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet palauttamasi tuotteet, tai
  2. neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun olet osoittanut palauttaneesi tuotteet meille (jos tämä ajankohta on aikaisempi), tai
  3. jos tuotteita ei ole toimitettu, neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin saimme tiedon päätöksestäsi purkaa ostosopimus.

Palautamme maksut käyttäen samaa maksutapaa kuin millä suoritit maksun alun perin, paitsi jos asiasta on sovittu muuta. Sinulle ei kuitenkaan missään tapauksessa aiheudu kustannuksia maksujen palauttamisesta.

Sinun on palautettava tuotteet meille osoitteeseen

VELUX Suomi Oy
Lämmittäjänkatu 6
00880 HELSINKI


ilman tarpeetonta viivästystä viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun olet ilmoittanut meille haluavasi purkaa sopimuksen. Määräajan täyttymiseen riittää, että lähetät tuotteet meille ennen neljäntoista (14) päivän määräajan umpeutumista.

Sinä vastaat tuotteiden palauttamisen aiheuttamista välittömistä kustannuksista.

Vastaat tuotteiden arvon alenemisesta vain siinä tapauksessa, että arvo on alentunut sellaisen käsittelyn seurauksena, joka ei ole ollut tarpeen tuotteen ominaislaadun, ominaisuuksien tai toiminnan toteamiseksi.

Tuotteiden arvon alenemisen määritelmä

Tuotteen ominaislaadun, ominaisuuksien tai toiminnan toteamiseksi tuotetta on käsiteltävä ja tarkasteltava (i) asianmukaista huolellisuutta noudattaen ja (ii) vastaavasti kuin mikä olisi mahdollista myymälässä. Tätä pidemmälle menevä tuotteen käsittely tai tarkastelu voi alentaa tuotteen arvoa, ja meillä on oikeus vähentää arvonalennus sinulle palauttamastamme maksusta. Arvon aleneminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Voit avata tuotepakkauksen ja tarkistaa huolellisuutta noudattaen tuotteen materiaalin ja värityksen, kunhan tuotepakkaus ei vaurioidu avattaessa. Jos tuotepakkaus vaurioituu, tuotteen arvo todennäköisesti alenee. Myös tuotteen asentaminen paikalleen alentaa todennäköisesti tuotteen arvoa. Vastaat tuotteesta ja sille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista tuotteen ollessa hallussasi siihen asti, kunnes se on palautunut meille.

Lainvalinta ja oikeuspaikka

Tässä verkkokaupassa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia, ja niitä koskevat kiistat ratkaistaan suomalaisissa oikeusistuimissa.

Huom:

Euroopan komission verkkosivuilla voidaan ratkaista verkkokaupan erimielisyydet ilman oikeudenkäyntiä. Sivusto löytyy tästä linkistä:
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

VELUX Suomi Oy

Y-tunnus: 0398340-1
Lämmittäjänkatu 6, 00880 HELSINKI
Puh.: 0207 290 800
velux-fin@velux.com